Üzleti pályázati lehetőségek

Egyéni vállalkozók és cégek számára elérhető pályázati források Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kiépítésére.

VINOP-1.2.1-21 A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása TERVEZET!

A mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai megújulásához kapcsolódó fejlesztéseinek támogatása.

Rendelkezésre álló keretösszeg: 200 milliárd Ft

Mikro- kis és középvállalkozások amelyek:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt teljes üzleti évvel
 • amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma minimum 3 fő volt,
 • Jogi forma szerint: kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
  egyéni vállalkozók és egyéni cégek.

Egyéni vállalkozók pályázhatnak; de mezőgazdasági cégek nem pályázhatnak.

A projekt elszámolható összköltsége nem lehet több mint a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel, de legfeljebb:

 • 1-9 főig: 11 mFt/fő
 • további 10-49 főig: további 5 mFt/fő
 • további 50-249 főig: további 3 mFt/fő.

A támogatás összege: min. 10 millió Ft – max. 629,3 millió Ft.

A támogatás aránya max. 70 %. A támogatás visszatérítendő támogatás, ami előírt feltételek teljesülése mellett részben vagy egészben „átfordul” vissza nem térítendő támogatásba! A mérésre a projekt fizikai befejezését követő első lezárt üzleti évben kerül sor. A mérés során legjelentősebb szempont az árbevétel növekedés mértéke.

A támogatási arány a pályázó státuszától, a projekt tartalmától és a megvalósítási helyszíntől függően lehet kevesebb is!

Támogatási előleg összege a megítélt támogatás 100%-a.

Kötelezően megvalósítandó, de önállóan nem támogatható:

 • Technológiafejlesztés, beleértve termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológia fejlesztését, a technológiai kapacitások bővítését.

Választható, de önállóan nem támogatható:

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. összköltség 70%-a)

Előírt fajlagos költségek:

  • ingatlan építés és ingatlan bővítés esetén nem haladhatja meg a nettó 280.000 Ft/nm-t
  • ingatlan átalakítás esetén nem haladhatja meg a nettó 225.000 Ft/nm-t
  • További fajlagos költségek lásd. Felhívás!
  • Lakóépület nem fejleszthető!
 • Tanácsadási szolgáltatások (képzéssel együtt max. összköltség 20%-a; max. 50 mFt): kizárólag IFKA minősített tanácsadóktól:
  • Műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés
  • Márka- és arculatépítés
  • Stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás
  • Szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés
 • Képzési szolgáltatások (tanácsadással együtt max. összköltség 20%-a, max. 20 mFt) kizárólag IFKA minősített szolgáltatóktól, minimum 20 óra időtartamban.
 • Üzleti felhőszolgáltatások (max. 10 mFt; és max. 30 eFt/fő/hó/IKT megoldás)
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása (max. összköltség 50%-a), meglévő rendszer bővítése nem támogatható.
 • Projekt-előkészítés – építési beruházási szakértői szolgáltatás igénybevétele alkalmazása (max. összköltség 5%-a, de max. nettó 390 eFt), infrastrukturális beruházás esetén alkalmazása kötelező.

A projekt keretében legalább 2 db önállóan nem támogatható tevékenység megvalósítása szükséges és kötelezően megvalósítandó a technológiafejlesztés

 • Támogatás megkezdett projekthez nem igényelhető, kivéve projekt előkészítés.
 • A megvalósítás időtartama: max. 24 hónap.
 • A megvalósítási helynek a támogatási kérelem benyújtási dátumát legalább 60 nappal megelőzően kell bejegyzésre kerülnie. Legfeljebb egy megvalósítási helyszín lehetséges.
 • Fenntartási kötelezettség: projektzárást követő 3 év.
 • A beruházás elmaradott területen kerül megvalósításra (Észak-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Magyarország, Dél-Alföld) területe).
 • A projekt költségvetése tartalmaz megújuló energiaforrást hasznosító technológiákat.
 • A projekt költségvetése tartalmaz Tanácsadási szolgáltatást/Képzési szolgáltatást/Üzleti felhőszolgáltatást.
 • Piacfelmérés – pályázati adatlap részeként
 • Az építési költségbecslés realitását igazoló kizárólag kamarai tagsággal rendelkező, a szakvélemény érvényes SZB jogosultsággal rendelkező építési beruházási szakértő nyilatkozata
 • A támogatást igénylő hivatalos képviselőjének aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által hitelesített aláírás minta
 • A megvalósítási helyszín alkalmasságát alátámasztó, legalább 10 db fényképből álló fotódokumentáció.
 1. március 1-16. (keret: 70 milliárd Ft)
 2. június 15-30. (keret: 50 milliárd Ft)
 3. szeptember 30. – október 15. (keret: 40 milliárd Ft) – CSAK szabad vállalkozási zóna
 4. február 1-15. (keret: 40 milliárd Ft) – CSAK szabad vállalkozási zóna

Ha az egyes szakaszokban a beérkezett támogatási igények a szakaszban rendelkezésre álló keretösszeg 120%-át meghaladják, a felhívás lezárásra kerül és a támogatási kérelmek benyújtására a soron következő szakasztól van újból lehetőség.