finanszírozás pályázat

Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása

Nincs hozzászólás

Pályázat Célja:

Vállalkozások vállalkozási célú (kivéve mezőgazdaság) épületeinek épületenergetikai felújításának és megújuló energiaforrások telepítésének támogatása. Megújuló energiaforrás telepítése és az épületenergetikai felújítás önállóan is támogatható.

Pályázók Köre:

Azon egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások pályázhatnak, akik statisztikai létszáma legalább 1 fő és az árbevételük eléri a projekt tervezett összköltségét.

Támogatás összege, intenzitása:

A támogatás maximális összege 100 millió Ft. A támogatás intenzitása 50 %.

Támogatható tevékenységek

Épületek Energiahatékonyság Javítására Irányuló Tevékenységek

 1. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó épülethatároló szerkezetek hőszigetelése
 2. Fűtött és fűtetlen teret elválasztó nyílászárók cseréje, korszerűsítése
 3. Árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
 4. Fűtési- és/vagy használati melegvíz-rendszerek korszerűsítése
 5. Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása
 6. Meglévő hőelosztó rendszerek korszerűsítése, veszteségeinek csökkentése
 7. Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

Megújuló Energiafelhasználás Növelését Célzó Tevékenységek

 1. Napkollektoros rendszer telepítése
 2. Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése
 3. Min. 15 kWp névleges teljesítményű napelemes rendszer telepítése
 4. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása

Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épület / azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoport teljes releváns – villamos- és/vagy fűtési és/vagy használati melegvíz előállítási hő – energiaigényének minimum 15 százalékának fedezésére szolgáló rendszerek beépítése támogatható

Egyéb Tevékenységek

Energetikai számítás és tanúsítás költsége. műszaki tervezés költsége, műszaki ellenőri szolgáltatás, projektmenedzsment, statikai szakvélemény költsége

Fontos tudnivalók

 • Pályázatok értékelése, pontozása az alábbi szempontok alapján történik:
  • energia-megtakarítás mértéke
  • üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenés mértéke
  • projektelemek fajlagos bekerülési költsége
  • projekt megtérülése
 • Nem nyújtható támogatás lakáscélú ingatlan fejlesztéséhez
 • Épületenergetikai felújítás esetén az épület energetikai besorolása legalább két szintet javul DD besorolás alatti épületeknél
 • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 2 év.
 • Több különálló épület fejlesztése is támogatható
 • A fejlesztendő épület a támogatási kérelem benyújtását megelőző 3 évből legalább 1 év időtartamban rendelkezésszerű használatban állt. Ezt 1 év fűtési célú energiaszámlával vagy áramszámlával kell igazolni (ez lehet energiaszolgáltató által kiadott számla vagy tüzelőanyag beszerzését alátámasztó szerződés és számla)
 • Napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre
 • Műszaki ellenőr alkalmazása kötelező a projekt megvalósítása során

Fajlagos költségkorlátok

 • az energiahatékonyság javítására irányuló tevékenységek éves szintű 1 GJ primer energia megtakarításra vetített nettó elszámolható költség nem haladja meg a 110.000 Ft/GJ értéket
 • napelemes rendszer nettó elszámolható költsége nem haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten 50 kWp névleges teljesítményig a 337.000 Ft/kWp értéket, 50 kWp névleges teljesítmény felett a 300.000 Ft/kWp értéket.
 • napkollektoros rendszer esetében az abszorber felületre vetített nettó elszámolható költség nem haladhatja meg a 270.000 Ft/nm értéket.
 • szilárd biomassza kazán rendszer esetében a kazán teljesítményre vetített nettó elszámolható költsége nem haladhatja meg a 150.000 Ft/kW értéket.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.