finanszírozás pályázat

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

Nincs hozzászólás

Pályázat Célja:

Maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszer telepítése vállalkozások számára.

Pályázók Köre:

Azon három teljes lezárt üzleti évvel rendelkező vállalkozások pályázhatnak, amelyek statisztikai létszáma legalább 1 fő volt a legutóbbi 3 évben. Csak mikro-, kis-, és középvállalkozások pályázhatnak. Egyéni vállalkozók és mezőgazdasági cégek nem pályázhatnak.

Támogatás Összege, Intenzitása

A támogatás maximális összege 3 millió Ft. 15 kW teljesítményű napelemes rendszer esetén a támogatás 200.000 Ft/kW.

Támogatható tevékenységek

Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz3 kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.

Fontos tudnivalók

  • Nem nyújtható támogatás lakáscélú ingatlan fejlesztéséhez
  • Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a napelemes rendszer által éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport – beleértve az érintett épület(ek)ben működő termelési eszközök – a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éves időtartamra vonatkozó áramszámlák alapján igazolható éves villamosenergia-igényét.
  • Olyan épületek napelemes rendszerrel való ellátása, melyek nem tartoznak az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet) hatálya alá, kivéve a 176/2008 (VI.30.) Korm. rendelet 1. § (2) f) pontjában felsorolt épületeket.
  • Nem támogatható meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitásbővítése.
  • Amennyiben a fejlesztést megelőzően a fejlesztendő épület/épületcsoport vagy épületrész nem rendelkezik a projekt szempontjából releváns önálló energetikai mennyiség mérővel vagy almérővel, annak beszerelése és üzembevétele a projekt fizikai befejezéséig kötelező.
  • Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak.
  • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam a Támogatói Okirat hatályba lépését követő 12 hónap.
  • Támogatást igénylő a GINOP-4.1.3-19 jelű Felhívásra telephelyenként nyújthat be pályázatot, azaz egy támogatást igénylő egyszerre több támogatási kérelmet is benyújthat. Ugyanazon megvalósítási helyszínre, azaz telephelyre egy támogatási kérelem nyújtható be.
  • Jelen felhívás keretében nincs lehetőség hiánypótlásra.
  • Támogatási előleg nem igényelhető.

GINOP-4.1.3-19 Felhívás Tervzet

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.